Koolmonoxide en uw geisers en gastoestellen

Als de geiser of een gastoestel aan staat, ontstaan gassen. Dit zijn stikstofdioxide (NO2) en koolmonoxide (CO).

Stikstofdioxide ontstaat bij de verbranding van aardgas. Vooral bij afvoerloze keukengeisers en gastoestellen. Stikstofdioxide is een kleurloos gas met een sterke harsgeur. Tijdens het koken kan het gehalte stikstofdioxide in de keuken hoog worden.

Koolmonoxide kunt u niet zien of ruiken. Koolmonoxide ontstaat alleen bij onvolledige verbranding. Onvolledige verbranding ontstaat als er te weinig aanvoer van zuurstof is. Bijvoorbeeld in een ruimte waar geen raam open staat. Ook als een geiser of gastoestel niet goed onderhouden is, kan er koolmonoxide ontstaan.

Gezondheid

Door het inademen van stikstofdioxide of koolmonoxide, kunt u klachten krijgen:

  • Wanneer u te veel stikstofdioxide inademt, kunt u last krijgen van irritatie van de luchtwegen en pijn op de borst. Vooral mensen die al luchtwegklachten hebben. Ook kunt u geïrriteerde ogen krijgen als er veel stikstofdioxide in de lucht zit.
  • Door het inademen van koolmonoxide kunt u bijvoorbeeld hoofdpijn krijgen en duizelig worden. Wanneer u veel koolmonoxide inademt, kunt u bewusteloos raken en overlijden. Per jaar overlijden er in Nederland acht tot twaalf mensen door koolmonoxide. Lees meer

Wat kunt u zelf doen?
Als u afvoerloze geiser of een gastoestel in heeft, dan zijn onderstaande tips belangrijk.

Zorg voor jaarlijks onderhoud

Laat een geiser minimaal één keer per jaar controleren en schoonmaken door een erkend gasinstallateur. Hangt de geiser boven het gasfornuis? Dan moet u het toestel vaker laten schoonmaken. De branders kunnen dichtslibben door bijvoorbeeld vet.

Let op de kleur van de vlammen

Flakkeren de vlammen? Of zijn de vlammen geel/oranje? Dan kunnen er schadelijke stoffen ontstaan. Laat het apparaat controleren door een erkend gasinstallateur.

Zorg voor goede ventilatie

Als er te weinig ramen open staan of het ventilatiesysteem niet aan staat, kan stikstofdioxide en koolmonoxide vrijkomen. Zet daarom ramen open en het systeem aan. Zo worden de schadelijke gassen afgevoerd naar buiten en komt er schone lucht in huis.

  • Zorg dat er altijd een raam of rooster open staat in de ruimte waar de afvoerloze geiser hangt. Doe dit ook bij slecht weer.
  • Zet altijd de afzuigkap aan als u het gasfornuis gebruikt.
  • Als u mechanische ventilatie heeft, laat deze dan altijd aan. Sluit de aan- en afvoeropeningen nooit af.

Gebruik niet te lang warm water
Wanneer u warm water gebruikt, slaat de geiser aan. Dan ontstaan verbrandingsgassen. Gebruik daarom niet langer dan 20 minuten achter elkaar warm water. Dit is vooral belangrijk wanneer meerdere mensen achter elkaar gaan douchen.

Plaats de geiser niet in een afgesloten kast

Een geiser heeft voldoende lucht nodig om optimaal te kunnen branden. Plaats de geiser daarom niet in een afgesloten kast.

Plaats koolmonoxidemelders

Koolmonoxidemelders geven een signaal als er te veel koolmonoxide wordt gemeten. De melders moeten op een hoogte tussen anderhalf en twee meter aan de wand worden bevestigd. Lees de gebruiksaanwijzing goed door.