Enkele bespaartips voor water

 

Nederland heeft betrouwbaar, schoon kraanwater. Het is belangrijk daar zuinig mee om te springen, om energieverspilling en verdroging tegen te gaan. Ook voor uw waterrekening is besparen gunstig.
Het winnen van drinkwater uit grond- en oppervlaktewater kost steeds meer energie en chemicaliën voor zuivering. Waterverspilling is dus eigenlijk energieverspilling. Dat geldt nog sterker voor warm water. Door bewust om te gaan met (warm) water, doet u het milieu en uw portemonnee een plezier. Met onderstaande tips kunt u direct actie ondernemen. Daarnaast vindt u ook tips voor waterbesparende investeringen.

Tips

Stap telkens één minuut eerder onder de douche vandaan. Als iedereen dat doet, besparen we jaarlijks in Nederland 28 miljard liter water en 126 miljoen m3 gas.Repareer lekkende leidingen. Tien druppels water per minuut lijkt weinig, maar loopt op tot 200 liter per jaar. Dat is onnodig verlies.Spoel klein chemisch afval (zoals medicijnen, olie, terpentine en verf) niet weg, maar lever het apart in. Alles wat u door de gootsteen of het toilet spoelt, kan in het grond- of oppervlaktewater komen en problemen opleveren bij drinkwaterwinning.Met een hemelwaterinstallatie kunt u regenwater gebruiken voor toiletspoeling. Maar ander gebruik, zoals voor de wasmachine, staat ter discussie wegens risico's voor de gezondheid: het regenwater(systeem) bevat meer ziekteverwekkers dan drinkwater. Een gescheiden waterleidingsysteem is sowieso verplicht, bij een hemelwaterinstallatie - ook voor toiletspoeling.

 

Zo bespaart u water

In huis

 • Als u oude kranen, de douchekop en de toiletstortbak vervangt door moderne watersparende varianten, dan kan uw waterverbruik dertig procent dalen: van gemiddeld 126 liter naar minder dan 90 liter per persoon, per dag.
 • Douchen met besparende douchekop (te koop vanaf 9 euro) bespaart al veel (warm) water. Het waterverbruik van een gemiddelde douchebeurt met normale douchekop is 68 liter water; met een spaardouchekop is dat 54 liter. Ter vergelijk: een warm bad kost 120 tot 150 liter.
 • Spaar wasgoed op tot u met een volle wasmachine kunt wassen. Dit spaart een gemiddeld huishouden 49 wasbeurten, en 3.900 liter water per jaar.
 • Als u nog geen spoelonderbreker heeft, kunt u zelf eenvoudig een spaarknop (of spoelonderbreker) op de toiletstortbak monteren (vanaf 7 euro). Dat bespaart 8.000 liter water per jaar.
 • Speciale mondstukken of inlegringetjes voor kranen zorgen ervoor dat er per minuut minder water uit de kraan komt, zonder dat u hierdoor comfort inlevert. Ze besparen tot 3.000 liter per jaar en zijn beschikbaar vanaf 1,75 euro. Deze bespaartip geldt niet voor badkranen en andere tappunten waar u voornamelijk grote hoeveelheden water afneemt.
 • Kranen, douchekoppen en andere producten met het KIWA keurmerk Laag Verbruik op de verpakking, zijn gegarandeerd zuinig met water.

 

Rond uw woning

 • Geef de tuin in de zomer niet elke dag water, maar bijvoorbeeld één maal per week een flinke hoeveelheid. Daardoor ontwikkelen de planten langere wortels; in droge tijden hoeft u dan minder water te geven. Lees meer op Water geven in de tuin.
 • Regenwater is een goed alternatief voor leidingwater bij het wassen van de auto en het water geven in de tuin. U kunt het opvangen met behulp van een regenton.
 • Bij het wassen van de auto kunt u driekwart van het water besparen, als u de tuinslang laat liggen en met emmers aan de slag gaat. De tuinslang gebruikt al gauw 150 liter water; met vier emmers van tien liter kan het ook. Sommige wasstraten hebben het Milieukeurmerk, zij werken energiezuinig en gebruiken een beperkte hoeveelheid water in een gesloten systeem.
 • Bestrijdingsmiddelen in de tuin belasten het grondwater. Gebruik ze daarom zo min mogelijk.

 

Investeren in waterbesparing

Zuinig zijn met warm water is een dubbele besparing. U bespaart water uit, en energie voor waterzuivering, en daarnaast ook nog stookkosten voor het opwarmen van het water. Een gemiddeld huishouden gebruikt 385 m3 gas per jaar om drinkwater te verwarmen. Dat kost ruim 220 euro (prijspeil 2011).

Zorgvuldig omgaan met water is de eenvoudigste manier om te besparen. U verhoogt uw structurele waterbesparing door te investeren in energie- en waterzuinige apparatuur, zoals een hoog rendement warmwatertoestel of vaatwasser met A-label.

 • Een energiezuinig warmwatertoestel bespaart veel energie. De zuinigste toestellen zijn de zonneboilercombi, de warmtepompboiler, de Ultra Hoog Rendement combi-ketel en de Gaskeur HRww combiketel. Welk toestel voor u de beste keuze is, hangt af van uw situatie. Lees meer op Warm water toestellen. Vraag vrijblijvend advies via de Verwarmingswijzer als u overweegt uw ketel voor centrale verwarming te vervangen.
 • Heeft u al een nieuw toestel voor warm water gekocht, of gaat u uw huis verbouwen? Denk dan ook aan de waterleidingen tussen het toestel en de keuken- en badkamerkraan. Optimale warmwaterleidingen zijn kort en dun. U bespaart zo water, energie en u hoeft minder lang te wachten op warm water. Lees meer op Waterleiding aanleggen.
 • Als het warmwatertoestel te ver van de keuken staat, en optimale leidingen geen oplossing bieden, dan kan een miniboiler een oplossing zijn. Zie: Keukenboiler.
 • Een douchecabine spaart warm water in vergelijking met douchen in een meer open ruimte, omdat de cabine snel opwarmt en beschermt tegen tocht. Dit zorgt ervoor dat een lagere watertemperatuur of minder water al comfortabel aanvoelt. Hoeveel besparing dit oplevert is niet bekend.
 • Overweeg bij verbouwing of vervanging van uw toilet een waterbesparend toilet. Dat is net zo functioneel maar veel beter voor het milieu, omdat u 30.000 liter water per jaar bespaart. Lees meer op Toilet.
 • Een zuinige wasmachine of vaatwasser brengt uw jaarverbruik flink omlaag. Machines met een A-label gebruiken de minste energie. Lees meer op Wasmachine of Vaatwasser kopen.

 

En terug verdienen

 • Investeringen op waterbesparende voorzieningen verdient u snel terug. Voor de cijfers uit de tabel is uitgegaan van een gasgestookt warmwatertoestel. Hebt u een elektrische boiler, dan vallen de besparingen hoger uit omdat het verwarmen van water met elektriciteit duurder is.
 • De besparingen gelden per jaar, per gemiddeld huishouden (2,3 personen). De maximale besparingen liggen veel hoger; een waterbesparende douchekop kan bijvoorbeeld tot wel 21 m3 water en 113 m3 gas per jaar besparen.

 

Voorziening Kosten Water-en gas-besparing Totale kostenbesparing*
Doorstroom-begrenzersop keuken- enwastafelkraan % 4,5 per kraan 3 m3 water 8 m3 gas € 8
Water-besparende douchekop €9 - € 45 9 m3 water 63 m3 gas € 48
6-liter toilet met spaarknop € 0 23 m3 water € 28
Speolonder-breking op bestaand toilet € 7 8 m3 water € 10
Thermostaatkraan voor douche € 45 - € 190 2 m3 water 5 m3 gas € 5

*Bij een drinkwaterprijs van 1,23 euro per m3, en een gasprijs van 58 eurocent per m3 (prijspeil 2011).

 

Toilet zonder drinkwater

Voor watergebruik in huis is niet altijd zuiver drinkwater nodig. In het toilet en de wasmachine zou huishoudwater (regenwater, voorgezuivers oppervlaktewater of grondwater) ook kunnen werken. Met proefprojecten zijn de gevolgen van huishoudwater in huis onderzocht. Wegens tegenvallende resultaten zijn de meeste collectieve systemen stopgezet.

Voor individuele woonhuizen zjin kant-en-klare systemen te koop met een voorraadvat en aansluiting op het toilet. Het duurt meer dan tien jaar voordat u de aanschaf- en installatiekosten terugverdient via besparing op de waterrekening. Regenwater uit een regenton is prima geschikt voor het wassen van de auto en water geven in de tuin.

 

Gezondheidsrisico

Huishoudwatergebruik via een tweede leidingnet levert wel milieuvoordeel op, maar dat is niet groot, liet het onderzoek zien. Jaarlijks levert het per gezin een milieubesparing op dat vergelijkbaar is met een autorit van tachtig kilometer. Daarnaast levert huishoudwater wel een gezondheidsrisico op. Daarom heeft de Rijksoverheid de levering van huishoudwater via collectieve systemen verboden. Ontheffing is alleen mogelijk voor toiletspoeling met hemelwater of grondwater.

Drinkwaterbesparing door toepassingen van huishoudwater via een tweede waterleidingnet heeft twee belangrijke nadelen:

 • Voor aanleg en onderhoud van een tweede waterleidingnet is materiaal en energie nodig.
 • Gebruik van huishoudwater kan gezondheidsrisico's opleveren: er zitten meer ziekmakende micro-organismen in huishoudwater en fouten in aansluiting bij aanleg of aanpassing kan huishoudwater met drinkwater mengen. Ook levert gebruik van buitenkranen extra risico.

 

Organisaties en standpunten

 

Waterleidingbedrijven

Veel waterleidingbedrijven ondernemen actie om de milieubelasting zo laag mogelijk te houden. Sommige waterleidingbedrijven gebruiken bijvoorbeeld duurzame energie voor de productie en distributie van kraanwater. Om de verdroging te verminderen, verplaatsen waterleidingbedrijven de waterwinning naar minder kwetsbare gebieden. Ook winnen ze soms op grotere diepte of schakelen de bedrijven over van grondwater naar oppervlaktewater.

 

Consumentenbond

De Consumentenbond vindt dat de zuivering van vervuild grond- of oppervlaktewater niet alleen moet worden doorberekend aan de gebruiker. De veroorzaker van de vervuiling (vooral de landbouw) dient volgens de organisatie bij te dragen aan de steeds stijgende zuiveringskosten.

 

Meer informatie

 • Het waterleidingbedrijf heeft informatie over de kwaliteit van het leidingwater, het nitraatgehalte en de hardheid. Zie voor adressen en informatie www.waterleiding.nl/
 • De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN) geeft achtergrondinformatie over drinkwater en de drinkwatersector in Nederland. Zie www.vewin.nl/ onder 'Meest gestelde vragen'.
 • De Rijksoverheid geeft uitgebreide info over Legionella en drinkwater www.rijksoverheid.nl.
 • Er is ook een speciale site over Legionella www.legionellavraagbaak.nl, van het Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties, (ISSO).

bron: www.milieucentr4aal.nl