Brandweer waarschuwt voor koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxide is een sluipmoordenaar. Wanneer de kachels weer worden ontstoken en de ramen gesloten neemt de kans op koolmonoxidevergiftiging helaas weer toe.

Vroeger werd vaak gesproken over ‘kolendampvergiftiging’, maar het is een fabel dat koolmonoxidevergiftiging alleen kan optreden bij kolenkachels. Ook bij gasapparatuur, zoals zoals cv-ketels, geisers, gaskachels en gasfornuizen, koolmonoxide ontsnappen. Koolmonoxide ontstaat door onvolledige verbranding, wat het gevolg is van vuile branders of onvoldoende toevoer van zuurstof.

NIET TE RUIKEN, NIET TE ZIEN, NIET TE PROEVEN

Koolmonoxide is een brandbaar, giftig gas, niet te ruiken, proeven of te zien. Het wordt 250 keer sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. Het directe gevolg is dat er onvoldoende zuurstof naar de vitale organen getransporteerd wordt.

GEZONDHEIDSKLACHTEN

De eerste gezondheidsklachten bij een kleine hoeveelheid zijn hoofdpijn, slaperigheid, moeite met zien en concentreren. Bij een grote hoeveelheid koolmonoxide kan ook misselijkheid, overgeven en buiten bewustzijn raken optreden. Bij blootstelling aan hogere concentraties kunnen mensen overlijden. Koolmonoxide wordt dan ook wel een sluipmoordenaar genoemd. Wat te doen bij koolmonoxidevergiftiging?

Bij vermoeden van koolmonoxide is ventilatie essentieel. Zet ramen en deuren open, sluit de hoofdgaskraan en verlaat de woning. Waarschuw de brandweer (en een arts) en wees voorzichtig met vuur.

KOOLMONOXIDEMELDER

Bij bouwmarkten zijn koolmonoxidemelders verkrijgbaar. Bij een te hoge concentratie geeft de melder een luid alarm. Volg de montagevoorschriften op en vervang de batterijen van uw koolmonoxidemelder tijdig. Het periodiek testen van de melder wordt aanbevolen.

De brandweer adviseert de volgende controlepunten voor gasapparatuur:

  • De waakvlam moet blauw zijn. Een oranje vlam kan duiden op vervuiling of op onvolledige verbranding;
  • Beslagen ruiten in de ruimte waar het gasapparaat staat, wijzen er op dat er onvoldoende ventilatie plaatsvindt en dat de verbrandingsgassen onvoldoende worden afgevoerd;
  • Als u vaak last heeft van hoofdpijn, branderige ogen en/of flauwte, in ruimtes met een gasapparaat, kan dit wijzen op een te hoge concentratie koolmonoxide.

De brandweer adviseert de volgende preventieve maatregelen:

  • Laat gasapparaten elk jaar controleren en afstellen door een erkende installateur. Doe dit niet zelf. Een verkeerde afstelling vergroot de kans op een onvolledige verbranding;
  • Zorg dat het afvoerkanaal schoon en in orde is. Ook bij gaskachels moet het afvoerkanaal ieder jaar gecontroleerd worden;
  • Zorg altijd voor voldoende luchttoevoer en ventilatie;
  • Sluit ventilatieroosters in uw woning nooit af. Slapen met het raam open of op een kier is wel zo gezond.

Bron: www.brandveilig.com